Therapievormen

Hieronder leggen we kort enkele van de therapievormen uit die we binnen Mental Care Centrum gebruiken.

-

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. Deze therapie is in feite een behandelvorm die zich niet alleen op de klachten richt maar ook op de oplossingen.

In cognitieve gedragstherapie bespreken en behandelen we het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden. In de sessies kijken we naar onderliggende disfunctionele gedachten en leefregels. Doordat de therapeut zogenoemde ‘Socratische vragen’ stelt, kun je vanuit een helikopterview naar jouw gedachten en gedragingen kijken. Je zult al snel inzien dat bepaalde denkfouten (die ieder mens maakt) je gevoel en je gedrag de verkeerde kant opsturen. Samen gaan we op zoek naar functionelere gedachten en gedrag waardoor het gevoel ook in positieve zin beïnvloed word. Tijdens de behandelingen zullen we verschillende ‘gedragsexperimenten’ opzetten om te oefenen met nieuw gedrag. De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.

-

EMDR 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm voor mensen die in het hier en nu last hebben van nare gebeurtenissen uit het verleden. Denk bijvoorbeeld aan seksueel misbruik, gepest zijn of het hebben meegemaakt van een ongeluk, een misdrijf, geweld en/of emotionele verwaarlozing. Maar ook allerlei andere onverwerkte herinneringen kunnen alsnog verwerkt worden met deze techniek. Mensen met een trauma hebben vaak last van terugkerende gedachten, ze hebben slaapproblemen of angsten en/ of zijn zaken in het hier en nu gaan vermijden. Bij EMDR wordt het zelf-genezend vermogen van het brein geactiveerd zodat de onverwerkte herinneringen alsnog verwerkt kunnen worden. Bij de intake zal er eerst onderzocht worden wat de oorzaak en achtergrond van de klachten zijn. Daarna wordt een voorstel gemaakt voor de EMDR-behandeling.

Al na 2 of 3 sessies zul je merken dat de emotionele lading en de eventuele negatieve opvatting over jezelf (ik ben machteloos, ik ben waardeloos, ik ben schuldig, enzovoort) verdwenen zijn. Hierdoor verliezen de beelden hun invloed op je en kun je hier vervolgens makkelijker naar kijken en/of erover praten. Cliënten rapporteren vaak dat er een dikke doorzichtige glazenwand is ontstaan tussen het beeld en de negatieve emoties. Hierdoor kunnen mensen zich in het hier en nu weer richten op de zaken in het leven die werkelijk belangrijk voor ze zijn.

Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

ACT heeft als doel je psychologische flexibiliteit te vergroten, om jezelf in staat te stellen te bewegen van een probleem naar flexibiliteit. Tijdens een ACT-behandeling krijg je inzicht in je persoonlijke waarden en ga je hieraan concrete acties koppelen. Met behulp van deze diverse therapievormen geloven wij en het stellen van de juiste vragen een juiste behandeling in gang kan worden gezet. Mocht je hier nog vragen over hebben, en/of wil je zou snel mogelijk willen starten met een behandelsessie? Neem dan vrijblijvend contact op via via het contactformulier, per e-mail of telefoon. 

Adres:

Mental Care Centrum B.V.
Keurenplein 4
1069 CE Amsterdam

Bel of e-mail ons!

Telefoonnummer: 020 XXX XX XX
E-mail: info@mentalcarecentrum.nl
KVK nummer XX XX XX XX